Aika: 3.6.2019 klo 18:00

Paikka: Oulunkylän liikuntapuisto, B-kuppi kahvila, Helsinki

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
 4. Todetaan läsnä- ja edustettuina olevat seuran jäsenet
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Seuran sääntöjen 12§ mukaiset asiat
 • 12§ Vuosikokous
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja mahdolliset muut toimihenkilöt
 • Päätetään seuran jäsenten liittymis – ja jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta
 • Vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle.
 • Käsitellään muut seuran jäsenten vuosikokoukselle osoittamat ja viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle todistuksellisesti jättämät asiat; sekä käsitellään hallituksen esittämät asiat
 • Esitetään vuosikertomus seuran edellisestä tilikaudesta
 • Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin seuran taloudellinen tila ehkä antaa aihetta.
 • Valitaan seuran hallituksen jäsenet (joka toinen vuosi)
 • Valitaan tarvittaessa varsinainen ja varatoiminnantarkastaja
 • Muut asiat
 1. Kokouksen päättäminen